Skip to main content

Privacy- en cookieverklaring

1. Privacyverklaring

De Groene Tafel, gevestigd aan de Wakkense Heirweg, 9800 Deinze is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens kan je terugvinden op onze contactpagina.
Jef De Clerk is de Functionaris Gegevensbescherming van De Groene Tafel. Hij is te bereiken via 0497 24 10 10 of via jef@degroenetafel.be.


1.1 Persoonsgegevens die wij verwerken

De Groene Tafel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die u actief verstrekt via onze website, indien u het registratieformulier, om oogstaandelen aan te kopen, hebt ingevuld:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortejaar (bij minderjarigen)
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres


Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

 • Uw aandeelhouderschap bij De Groene Tafel
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief

 

1.2. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Groene Tafel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Persoonlijke gegevens worden enkel bewaard zolang dit nodig is voor de afhandeling van de reden van het contact met De Groene Tafel, namelijk zolang u bij ons een oogstaandeel aankoopt.

Gegevens over het lezen van digitale nieuwsbrieven en het aanklikken van links: tot beëindiging van de account van De Groene Tafel bij Mailchimp. Wij maken gebruik van Mailchimp en volgen hun policy waar het gaat om compliance met de GDPR en de AGV. 1.3. Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden behoudens het geval dat u hiermee uitdrukkelijk instemt. 

 

1.4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Groene Tafel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jef@degroenetafel.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

1.5. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Groene Tafel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jef@degroenetafel.be

 

2. Cookies

2.1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Cookies bestaan uit twee bestanddelen: de naam en de inhoud. Ze worden in een specifieke map op uw harde schijf opgeslagen. Als u naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Sommige cookies worden van zichzelf verwijderd wanneer je de website verlaat; andere blijven op uw computer staan zolang je ze niet zelf wist.

Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en dus niet schadelijk voor je computer. Ze zijn ook niet altijd van commerciële aard. Cookies worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een cookie te identificeren hoeft die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren, bijvoorbeeld inloggegevens of scherminstellingen. Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen. Welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website hangen? Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en noden van bezoekers van de site. Dit kan door bijvoorbeeld gepersonaliseerde informatie aan bezoekers te tonen.

 

2.2. Welke soorten cookies bestaan er?

Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen twee grote groepen cookies:

 • First party cookies: dit zijn directe cookies. Ze worden door een website gecreëerd om de webpagina beter te laten functioneren. Ze regelen het technische gedeelte van een site, zoals taalkeuze of het onthouden van de producten uit het winkelmandje in een webshop. De bezochte website creëert en plaatst first party cookies.
 • Third party cookies: deze indirecte cookies worden door een andere (derde) partij dan de bezochte website gecreëerd en op je computer geplaatst. Ze houden de gedragingen van een surfer bij. Voorbeelden hiervan zijn sociale media zoals Facebook of Twitter, maar ook Google Analytics. Dit is het meest gebruikte systeem om websitebezoeken te meten. Het is vooral voor deze cookies dat website-eigenaars, sinds de gewijzigde wetgeving van 2012, uitdrukkelijk toestemming aan surfers moeten vragen.


De wetgeving van 2012 maakt geen onderscheid tussen first party cookies en third party cookies. Het criterium daar is toestemming. Cookies die nodig zijn voor het correct functioneren van de site vereisen geen toestemming. Voor alle andere cookies is dat wel het geval.

 

3. Welke cookies gebruiken wij?

De Groene Tafel gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site te helpen verbeteren. We doen dit door bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registeren, zoals de bezochte pagina’s en de duur van de bezoeken. Deze gegevens zijn volledig anoniem.

Daarnaast maken we geen gebruik van third party cookies zoals Google Analytics.

 

4. Hoe cookies beheren?

Je doet dit door uw browserinstellingen aan te passen. U kan ervoor kiezen om alle cookies te blokkeren of om alleen cookies van bepaalde websites te aanvaarden.
Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser; Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser.

 

Volg ons!

Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen van De Groene Tafel.

Info De Groene Tafel

We zijn een zelfoogstboerderij die deel uitmaakt van het CSA-netwerk. Op onze weide aan de Wakkense Heirweg in Deinze kunnen deelnemers zelf hun groenten, bloemen en fruit komen oogsten.